ZALAŽEMO SE ZA JEDNAKOST:

Naše bogatstvo je Ribella zajednica, koja uključuje različite nacije, rase, različite pripadnike verskih grupa i seksualnog opredeljenja, ljude različitih maternjih jezika, političkog opredeljenja i društvenog porekla. Zajedno se borimo protiv svih oblika diskriminacije.
Naš tim čini 53% menadžerki ženskog pola i 47% menadažera muškog pola.
Visina zarade zavisi od kvalifikacija, posvećenosti i doprinosa na radnom mestu. A NE OD POLA.

VOLIMO NAŠU PLANETU:

Ribella koristi 100% kartona i papira koji je recikliran ili dolazi iz održivih šuma (FSC sertifikovano).
U planu nam je da u 2024. godini pređemo na korišćenje 100%  čiste električne energije zahvaljujući sopstvenoj solarnoj elektrani.
Sva voda koja napušta Ribella postrojenja prolazi kroz tehnološki napredno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i ponovo izlazi u potpunosti čista.
Ove godine zasadili smo 135 stabala.

ZALAŽEMO SE ZA JEDNAKOST:

Naše bogatstvo je Ribella zajednica, koja uključuje različite nacije, rase, različite pripadnike verskih grupa i seksualnog opredeljenja, ljude različitih maternjih jezika, političkog opredeljenja i društvenog porekla. Zajedno se borimo protiv svih oblika diskriminacije.
Naš tim čini 53% menadžerki ženskog pola i 47% menadažera muškog pola.
Visina zarade zavisi od kvalifikacija, posvećenosti i doprinosa na radnom mestu. A NE OD POLA.

VOLIMO NAŠU PLANETU:

Ribella koristi 100% kartona i papira koji je recikliran ili dolazi iz održivih šuma (FSC sertifikovano).
U planu nam je da u 2024. godini pređemo na korišćenje 100%  čiste električne energije zahvaljujući sopstvenoj solarnoj elektrani.
Sva voda koja napušta Ribella postrojenja prolazi kroz tehnološki napredno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i ponovo izlazi u potpunosti čista.
Ove godine zasadili smo 135 stabala.

PODRŽAVAMO I PROMOVIŠEMO ZDRAV ŽIVOT:

Ribella proizvodi, jedino, hranu koja je dobra za tebe.
Leblebija je bogata proteinima i vlaknima, a kao prateće elemente sadrži vitamine i minerale za koje je naučno dokazano da su izrazito važni za ljudsko zdravlje.
Podržavamo razne sportske događaje, naročito one koji se održavaju u prirodi.
Zdrav način života podržavamo tako što ga, zapravo i živimo.

NE BACAMO HRANU:

Sav višak proizvoda se donira onima kojima je hrana potrebna.

 

Podržavamo Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija, radi budućnosti naše planete:

PODRŽAVAMO I PROMOVIŠEMO ZDRAV ŽIVOT:

Ribella proizvodi, jedino, hranu koja je dobra za tebe.
Leblebija je bogata proteinima i vlaknima, a kao prateće elemente sadrži vitamine i minerale za koje je naučno dokazano da su izrazito važni za ljudsko zdravlje.
Podržavamo razne sportske događaje, naročito one koji se održavaju u prirodi.
Zdrav način života podržavamo tako što ga, zapravo i živimo.

NE BACAMO HRANU:

Sav višak proizvoda se donira onima kojima je hrana potrebna.

 

Podržavamo Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih nacija, radi budućnosti naše planete: